AnaSayfa | İletişim

AnaSayfa | İletişim

Okulumuz  |  İmkanlar   |  Etkinlikler   |  Başarılar   |  Zümreler   |  Rehberlik Servisi   |  Kulüpler

İlgili Linkler
 
  Kitap Okumanın Önemi
  Verimli çalışmanın ilkeleri
  Davranış Sorunları Ve Aileye Öneriler

<<< Ana Sayfa
 

Rehberlik Servisi

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Hızla değişen dünyamızda, meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler, toplumsal yaşamı da daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bunun sonucunda, yeni neslin en iyi yetiştirilmesi, yeteneklerinin israf edilmemesi, hızla değişen dünyaya ve karmaşık toplum yapısına uyumunun en iyi şekilde sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Bunun sonucunda PDR hizmetlerinin önemi kavranmış ve tüm dünyada yayılma hızını artırmıştır.

Rehberlik öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde düşünülen ve bireyin, yaşamının çeşitli aşamalarında, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ve onun yerinde kararlar veren dengeli bir kişi olması amacını güden hizmetler bütünüdür. Rehberlik kavram ve bir hizmet olarak bireyin gelişimine, bugünkü ve gelecekteki toplumun uyumuna yönelmiştir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar:

•Psikolojik danışmanlık (Bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık)
•Oryantasyon (Yeni durumlara alıştırma)hizmet
•Bireyi tanıma (Gözlem ve test/anket/envanter uygulamaları)
•Bilgi toplama
•Yöneltme ve yerleştirme (Sosyal etkinlikler ÖSS, alan/meslek/okul tercihleri)  Alan seçimi faaliyetleri kapsamında her öğrenci için "Alan Seçim Raporu"
•İzleme ve değerlendirme
•Danışmanlık (Yayın çalışmaları, seminer, panel)

Öğrenciye Yönelik Faaliyetler

A) Eğitsel rehberlik faaliyetleri

•Okulu ve çevreyi tanıma ve uyum sağlama (Oryantasyon programı)
•Öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar ve beceriler geliştirme
•Okul başarısını etkileyen faktörleri kavrama
•Karar verme, amaç belirleme, plan yapma ve yürütme
•Etkin ders çalışma yöntemlerini öğretme,
•Toplum, okul ve sınıf kurallarını öğretme ve uygulama
•Okul-aile-toplum arasındaki ilişkileri kavrama
• Kişisel nitelikleri ile çalışma arasındaki ilişkileri anlama

B) Kişisel/Sosyal rehberlik faaliyetleri

•Kendini ve başkalarını anlama/ kabul etme
•Ailenin ve toplumun değerini anlama ve kabul etme
•Birlikte çalışmayı iş birliğini öğrenme
•Boş zamanlarını nasıl değerlendireceğini öğrenme
•Kendini tehlikelerden koruma ve yaşamı güvenli sürdürme
•Toplumun bir parçası olma duygusunu geliştirme
•Duygusal ve sosyal problemlerini çözme
•Kişisel-sosyal becerileri oluşturma ve geliştirme

C) Mesleki rehberlik faaliyetleri

•Kişisel yeterlilikleri ile çalışma ve iş yaşamı arasındaki ilişkileri anlama
•Karar verme, amaçları belirleme ve uygulamaya geçme
•Meslekleri inceleme ve mesleki tercihini belirleme
•Toplumsal gelişmenin iş yaşamını nasıl etkilediğini anlama      

D)Veliye Yönelik Faaliyet

•Bülten hazırlama
•Seminer, konferans, panel etkinlikleri düzenleme
•Anne-baba okulu


 
 

 

  AnaSayfa | İletişim
 
İletişim | Okulumuz | İmkanlarımız | Başarılar | Etkinlikler | Zümreler | Haberler | Duyurular| Atatürk Köşesi | Kulüpler | Rehberlik Servisi

Okul Fotoğrafları | Fotoğraf Galerileri | Anketler | Faydalı Linkler | Önemli Gün ve Haftalar | Hikayeler | SBS | Oyunlar | Soru Bankası | Yemek Listeleri

» Aktif Ziyaretçi 1 » Bugün Gelen : 11 » Toplam Ziyaretçi 207470 » IP'niz | 3.80.177.176       |  Yazılım ve Kodlama: Turkbimsoft